A-Forum
כנסים צור קשר שאלות נפוצות אודות הפורום חברות בפורום כניסה לפורום עמוד הבית

אודות הפורום


ה- A-Forum הוא הפורום הישראלי לניהול ארגוני בחברות היי-טק

A forum  היוקרתי הוקם בשנת 2003 על-ידי רותי ביטרמן, דירקטור אדמיניסטרציה ורווחה של חברת RADVISION, מתוך צורך שעלה מן השטח ליצור פלטפורמה מקצועית של שיתוף מידע וידע בין המנהלים העוסקים בנושאים הארגוניים השונים. חברי הנהלת הפורום כיום הם: שרון ירושלים - מנהלת משאבי אנוש, יוסי ברעם – מנהל לוגיסטיקה ותפעול, אמנון אוביץ – מנהל פיתוח עסקי, ניסים חדד – מנהל שירותי תפעול.
 
 

ממה נהנים חברי הפורום?
* הנחות והטבות לארגונים כתוצאה ממקסום כוח הקנייה המשותף
* כנסים מקצועיים חצי שנתיים
* ימי כיף
* הרצאות ייחודיות
* בסיס נתונים רחב המכיל מאות הצעות של ספקים והמלצות שוטפות של קולגות
* ביצוע סקרים בנושאים ארגוניים, כמו רכב, רווחה, נסיעות והדרכה
* ריכוז מידע בנושא משרות פנויות / דרושים
* התארגנויות לרכישות משותפות
* פורום פתוח של שאלות ותשובות המסווג לפי הנושאים השונים שבהם עוסקים חברי הפורום ועוד.
* חשיפה למאמרים מקצועיים וארכיון מידע
* אפשרות להיות שותפים בפרויקטים התורמים לקהילה

הפלטפורמה הטכנולוגית
בספטמבר 2012 הושק אתר חדש ל-A-forum המחזק ומעצים את הפעילות האינטרנטית שכבר הייתה קיימת במסגרת האתר הקודם. הרעיון באתר החדש, המשמש כרשת חברתית-מקצועית הוא לאפשר לחברי הפורום לחפש ולתת מידע בקלות ובאופן מיידי.

על הפיתוח הטכנולוגי החדשני של האתר המשמש כרשת חברתית עבור חברי הפורום ועל ניהול הרשת החברתית אחראית חברת "צופית הוצאה לאור".  
האינטראקציה הרחבה של מקבלי החלטות בארגונים מובילים, על גבי התשתית הטכנולוגית החדשה, מאפשרת מבט
מערכתי נרחב, קיום פורום מקצועי, חי ודינמי לשיתוף פעולה עסקי, הרחבת הרשת העסקית והחברתית עם בעלי תפקידים מקבילים בארגונים אחרים, החלפת מידע, המלצות ועדכונים:
כיצד מצטרפים לפורום? הצטרפות למועדון ומתן גישה לאתר A-Forum נעשה במסגרת הסדר פרטני מול כל חברת היי-טק. ההסדר נעשה לרוב מול מנהל/ת משאבי אנוש. 

 
הקוד האתי A-Forum
כחברים ב-A-Forum  אנו נתקלים בסוגיות עסקיות ואתיות רבות, המחייבות אותנו לשמור על כללים מסוימים שיתוו את הדרך לעבודה נכונה.
האתר כולל מידע רב-ערך בתחומים שונים, שהשימוש בו מותר אך ורק לצורך קידום אינטרסים של חברי הפורום.
בנוסף, מכיל האתר רשימות והמלצות על ספקים ונותני שירות כאלה ואחרים. פרסום בפורום מקנה למפרסם יתרון בולט ורב-השפעה, הן אם מדובר בספק או נותן שירות, והן אם מדובר באדם המפרסם את קורות חייו על מנת למצוא משרה.
מסיבות אלו הוחלט לקבוע כללי חברות לגבי המשתתפים בפורום – מהם סוגי הארגונים שמהם מגיעים המשתתפים, ובעלי אילו תפקידים יכולים לקחת בו חלק. את הסוגיות שלגביהן קיים ספק, נבהיר בקוד האתי שיפורט להלן.
 
הפעילות באתר
כל חבר המצטרף לפורום מקבל על עצמו מחויבות לפעול למען הפורום כולו. פעילות זו כוללת בתוכה ביקור תדיר ויזום באתר, על מנת לתרום מידע למען אותם חברים בפורום הזקוקים לו. פעילות בפורום כוללת גם בקשת מידע או שיתוף הכלל במידע לגבי כל עניין רלוונטי.
 
חומר חסוי
במהלך השימוש באתר, יש למשתמשים גישה למידע עסקי רב, לשמות של בעלי תפקידים חשובים בארגון, לקורות חיים שמתפרסמים באתר ולעוד מידע רב-ערך.
חתימה על הקוד האתי מחייבת כל חבר להסכים בכתב על הגנה מפני שימוש במידע חסוי של האתר ומניעת חשיפתו של מידע זה מחוץ לפורום. 
שימוש בלתי הולם במידע, או הפרה של מחויבות לסודיות, עלולים להביא לביטול חברות בפורום.
 
ניגודי אינטרסים
לכל החברים בפורום קיימת מחויבות לביצוע חובותיהם באופן הפועל לטובת הפורום, ולהימנעות מניגודי אינטרסים. ניגוד אינטרסים מוגדר כסתירה בין האינטרסים האישיים של חבר הפורום לבין האחריות שלו כלפי פעילות הפורום.
להלן דוגמאות לניגודי אינטרסים טיפוסיים:
1. שימוש בהזדמנויות עסקיות לרווח אישי (טובות הנאה אישיות / הטבות אישיות).
2. פרסום של ספק שהוא בן-משפחה או שהעסק שלו מצוי בבעלות משפחתית קרובה.
3. העברת רשימות החברים לספק כלשהו על-מנת לקבל הנחה. 
 
הפליה והטרדה
חברי הפורום ומנהליו מחויבים לתרבות המקדמת כבוד כלפי הזכויות של כל החברים. לכן, הנכם מתבקשים לנהוג זה בזה באדיבות ובשוויון.
 
כל חבר בפורום מחויב לשמירה על סביבת עבודה שאין בה הפליה לא-חוקית. כולנו מחויבים לוודא כי כל פעולת העסקה בה אנו נוקטים או מעורבים, לרבות פרסום, בחירה, מתן תשובה, ביצוע משא ומתן וכדומה, יבוצעו ללא הפליה על בסיס גזע, דת, צבע, מוצא, מוגבלות פיזית או מנטאלית, מצב בריאותי, מצב משפחתי, מין, גיל או נטייה מינית.
הטרדה הינה התנהגות בלתי רצויה, בין שמדובר בהתנהגות מילולית, פיזית או חזותית המבוססת על מעמדו המוגן של האדם, כגון מין, צבע, גזע, דת, מוצא, גיל, נטייה מינית, נכות גופנית, מצב רפואי, מוגבלות, מצב משפחתי, מעמד אזרחי או מעמד קבוצתי מוגן אחר.
 
חוזים משותפים
משא ומתן משותף מול ספקים (לדוגמה, הזמנת תווי שי לחגים) כמו גם חוזים עסקיים ופיננסיים מהווים בסיס חשוב להחלטות בנושאים שונים. לכן, יש ליצור ולשמור רשומות עסקיות בהתאם לעקרונות מקובלים של הנהלת חשבונות:
* פנייה ליותר מספק אחד.
* קבלת מספר הצעות מחיר.
* איסור מוחלט על יצירת רשומות כוזבות או מטעות.
הנהלת הפורום מחויבת לשמור על רישום הרשומות לצורכי תיעוד או שימוש עתידי.
 
קבלת טובות הנאה
חוקים לאומיים ומוסכמות בינלאומיות אוסרים לחלוטין על מתן שוחד או טובות הנאה לאנשים או לחברות שיש עימן קשר עסקי. באופן כללי, אין לתת או לקבל פיצוי מעובד של לקוח או ספק כלשהו, בין שהפיצוי ניתן בצורת מזומנים, מתנות יקרות ערך, חופשות או כל צורה אחרת של תשלום.
 
תקשורת – התנהלות ותכתובת
תקשורת חיצונית

הנהלת הפורום תהיה אחראית בפועל על התקשורת החיצונית, ותמנה צוותים על פי הצורך, לנושאים השונים לטיפול על פי הפירוט הבא:
·         צוות שיעסוק במשא ומתן מול גופים חיצוניים ומסחריים. מוביל הצוות – ניסים חדד.
·         צוות שיעסוק בנושא פרסום וייחצון הפורום. מובילות הצוות – רותי ביטרמן ואורית חמילבסקי.
·         צוות שיעסוק בנושאי הדרכה ופיתוח ארגוני. מוביל הצוות – ברוך אליהו.
·         צוות שיעסוק בנושאי עזרה בתהליכי איתור, מיון וגיוס כ"א. מוביל הצוות – שרון ירושלים.
·         צוות שיפעל לשיפור הנטוורקינג העיסקי בתוך הפורום. מוביל הצוות – אמנון אוביץ'.
 
תקשורת פנימית
התקשורת הפנימית תיעשה דרך אתר הפורום בלבד. אין לבצע תקשורת והעברת מידע בנושאים הקשורים לפעילותו של הפורום דרך כתובות דואר פרטיות.
כל אחד מחברי הפורום מתחייב לשתף את שאר החברים בכל מידע שיגיע אליו דרך האתר, או דרך אחד מהחברים בפורום.
יש להשתמש בקטגוריות השונות הנמצאות באתר על מנת לפרסם מידע רלוונטי, כך שלשאר החברים בפורום יהיה מידע זה נגיש וקל לשימוש.
 
דיווח על הפרות
אם משתתף בפורום יודע על הפרה של התקנות שיש לציית להם, או חושד בקיומה של הפרה כזאת, הוא חייב לדווח על כך להנהלת הפורום.
כל ההפרות המדווחות ייבדקו באופן מיידי וחשאי עד כמה שניתן, במקרים בהם יעלה הצורך בביצוע בדיקה.
 
ענישה על הפרות

הנהלת הפורום וחבריה מתכוונים לעשות כל מאמץ אפשרי כדי למנוע מקרים של התנהגות שאינה תואמת לקוד זה, ולעצור התנהגות שכזו במהירות האפשרית לאחר גילוי המקרה.
בנוסף, הנהלת הפורום עשויה לנקוט בצעדי ענישה, עד ולרבות הוצאת המשתתף מחברות בפורום זה.
 
צירוף משתתפים חדשים
הפורום הינו פורום מקצועי לניהול ארגוני בעולם ההיי טק. תכליתו לחבר  את שדרת המנהלים המובילים של ארגוני ההיי טק בישראל.
·         אין מגבלה על גודל הארגון לשם החברות בפורום.
·         ההצטרפות לפורום מותנית באיוש תפקיד מנכ"ל/ית ו/או סמנכ"לים רלוונטיים ומנהל/ת באחד התחומים הבאים לדוגמא: משאבי אנוש, הדרכה, רווחה, אדמיניסטרציה, רכש, לוגיסטיקה, תפעול, רכב ועוד.
 
ההצטרפות לפורום מחייבת סריקת כרטיס ביקור אישי והעלאת הקובץ דרך הרשמה לאתר.
 
ניהול האתר
ניהול האתר יבוצע בפועל על ידי חברת צופית הוצאה לאור, המחזיקה בבעלותה גם את האתר.
 
עידכונים שוטפים
באחריות הנהלת הפורום להחזיק רשימות מעודכנות של כל הפורום.
על כל חברי הפורום לעדכן את הנהלת הפורום באם יחולו שינויים כלשהם בפרטיהם האישיים או במעמדם בחברה בה הם מועסקים.
הנהלת הפורום תדאג להעביר דרך האתר כל עדכון או מידע חדש הנוגע לחברי הפורום, לרבות הסכמי התקשרות עם ספקים או ביטול הסכמים קיימים, עדכון לגבי חברות המצטרפות לפורום, אירועים רלוונטיים וכדומה.

 
 
עמוד הבית | תקנון | מערכת מידע